Knorr Bổ Sung Vitamin A 55g

Hạt nêm thương hiệu Knorr Bổ Sung Vitamin A 55g

Hạt nêm thương hiệu Knorr Bổ Sung Vitamin A 55g

Sản phẩm hợp tác với dự án quốc gia do Viện Dinh Dưỡng thực hiện. Hỗ trợ mang đến cho gia đình bạn bữa ăn ngon miệng và hạnh phúc mỗi ngày. Hạt Nêm Knorr Từ Thịt Thăn, Xương Ống